Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2014
Er mwyn llawn deall y datblygiad ym mhob safle, defnyddiwyd cyfweliadau ansoddol ag unigolion a grwpiau trafod, wedi’u hategu gydag e-arolwg meintiol o ddefnydd o amser ac ymarfer ei ddefnyddio.

Mae’n dal yn rhy gynnar i  ddod i unrhyw ganlyniadau cadarn ynglŷn ag effaith hirdymor yr GICD ar ganlyniadau teulu a chynaliadwyedd neu ddyfalbarhad effeithiau o’r fath. Fodd bynnag, mae’r data monitro neu olrhain o’r safleoedd yn awgrymu bod y llwybrau cadarnhaol cyffredinol ar y cyfan yn dal i gael eu cyflawni gan y mwyafrif o’r teuluoedd sy’n cyfranogi (er yn seiliedig ar niferoedd cymharol fach).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu