Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Grant Byw'n Annibynnol (ILG)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2012
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o grant Llywodraeth Cymru o £ 1.5m ar gyfer darparu addasiadau i gartrefi pobl hŷn yn ystod 2011-12.

Nod y gwerthusiad oedd:

  • Sefydlu gwerth grantiau cyfleusterau i'r anabl o ran hwyluso annibyniaeth a lles ymysg y rhai oedd yn eu derbyn ac osgoi gwariant ar iechyd a  gofal cymdeithasol.
  • Disgrifio'n fanwl y defnydd a wneir o'r grant a phenderfynu a gafodd amcanion y grant eu cyflawni.
  • Deall, ac asesu effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth sydd ar waith rhwng sefydliadau lleol i weinyddu'r grant.
  • Awgrymu materion i'w hystyried gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu rhaglenni tebyg yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Sara James Tel: 0300 062 8562.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu