Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o weithrediad y  Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Hydref 2016
Mae’r gwerthusiad yn ystyried sut aeth y gweithredwyd y Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol ar draws Cymru ac yn ystyried a yw’r rhaglen wedi cyflawmi ei nodau aiI amcanion.

Mae’r casgliadau wedi eu seilio’n ar rhaglen o waith maes a gynhaliwyd yn 2015 archwilio safbwyntiau rhanddeiliaid allweddol ar draws Cymru ynghylch sut  y gweithredwyd y Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Mae’r adroddiad yn ystyried pob elfen y rhaglen gan gynnwys y grant seilwaith, gwefannau Hwb a Hwb+ a’r hyfforddiant a gynigiwyd.

Nodyn

Sylwer: ers cyhoeddi'r adroddiad hwn, mae problem o ran y ffordd y casglwyd data ar 'Hwb + mewngofnodi' wedi'i dwyn i sylw Llywodraeth Cymru. Nodwyd hyn fel mater oherwydd y ffordd y llwyfan Hwb + yn gweithio

Logiau Hwb + yw'r cyfrif o ddefnyddwyr fesul dyfais neu borwr. Dim ond unwaith fesul dyfais y cyfrifir mewngofnodi defnyddiwr nes bod y cache dyfais yn cael ei glirio. Fel arfer, mae systemau ysgol (a'r awdurdod lleol) yn clirio’r cache y ddyfais bob 30 diwrnod. Felly'r Hwb + mewngofnodi metrig yn debygol o danamcangyfrif y nifer wirioneddol o Hwb + mewngofnodi gan fod myfyrwyr ac athrawon efallai rhannu dyfeisiau yn ysgol neu ddefnyddio'r un ddyfais dro ar ôl tro o fewn y cyfnod o 30 diwrnod. Mae hefyd yn ei gwneud yn amhosibl cymharu defnydd fis ar ôl mis oherwydd y ffordd y mae defnyddwyr yn rhyngweithio â dyfeisiau mewn ysgolion.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5485
Ebost: david.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu