Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o effaith ac effeithiolrwydd Canolfan Ragoriaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Gorffennaf 2013
Diben y Ganolfan yw gweithredu’n amhleidiol fel adnodd canolog i fusnesau a rheolwyr unigol.

Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu un elfen o’r gwerthusiad sef cynnal asesiad crynodol o effaith ac effeithiolrwydd Canolfan Arwain a Rheoli Cymru wrth gynyddu’r galw am ddatblygu sgiliau arwain a rheoli, yn enwedig mewn busnesau bach a chanolig.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 8788
Ebost: kimberley.wigley@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu