Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso ac Asesu Effaith NIACE Dysgu Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Medi 2007
Prif nod yr astudiaeth oedd ymgymryd â gwerthuso effaith gwaith NIACE Dysgu Cymru yng Nghymru a fyddai'n helpu i roi siâp i gyfeiriad, blaenoriaethau ac i weithgareddau yn y dyfodol.
Pwysleisiwyd o'r dechrau cyntaf y dylai'r astudiaeth ganolbwyntio ar waith NIACE Dysgu Cymru fel y'i diffinnir yn y contractau sy'n bodoli rhwng y sefydliad a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu