Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Prosiectau i Dreialu’r broses o Ddysgu Iaith trwy Drochi ac Addysgu Dwys

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Tachwedd 2008
Mae'r adroddiad yn cyflwyno asesiad o effeithiolrwydd y prosiect ac yn gwneud argymhellion ar gyfer ei ddatblygu yn y dyfodol

Cafodd y prosiect ei ddatblygu er mwyn asesu effeithiolrwydd dulliau amrywiol o:

  • greu pwyntiau mynediad newydd i addysg cyfrwng Gymraeg
  • trefnu bod ystod mwy eang o bynciau yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion
  • mynd i’r afael â’r newid o Gymraeg iaith gyntaf i ail iaith yn ystod y newid o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd
  • sicrhau bod mwy o adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg addas ar gael
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu