Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o gynllun Cymorth i Brynu – Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Mawrth 2016
Mae’r gwerthusiad dros dro hwn yn mesur effaith Cymorth i Brynu – Cymru ar brynwyr a datblygwyr, gan ystyried sut mae bodolaeth y cynllun wedi dylanwadu ar ymddygiad y prynwyr a’r datblygwyr.

Canolbwyntiodd y gwerthusiad yn benodol ar:

  • pa mor effeithiol mae'r cynllun yn gweithredu (gwerthusiad proses)
  • effaith y Cynllun ar brynwyr
  • effaith y Cynllun ar ddatblygwyr.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu