Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Raglen GwirVol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2012
Mae'r gwerthusiad yn adrodd ar y graddau y mae GwirVol wedi cyflawni ei nodau a'i amcanion o ran cefnogi a chynyddu gwirfoddoli gan ieuenctid yng Nghymru.

Nod y gwerthusiad oedd 'adolygu i ba raddau y mae GwirVol wedi cyflawni ei nodau ac amcanion wrth gefnogi a chynyddu gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yng Nghymru'.

Yn gyffredinol, mae canfyddiadau'r gwerthusiad yn dangos lefelau uchel o foddhad gyda GwirVol, gan y rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol a hefyd y rhai sy'n manteisio o gefnogaeth o'r rhaglenni grant, er bod rhai cafeatau yn gysylltiedig â'r broses gais a monitro. 

Mae 12 o argymhellion am ddyfodol y rhaglen GwirVol yn yr adroddiad.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu