Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Prosiect Ailddyblu Tre-gŵyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2017
Ddarparwyd y prosiect gwellianau ar gyfer y trac rheilfordd yn yr ardal Tre-gŵyr ac hefyd gwelliannau i orsaf Tre-gŵyr.

Yn benodol nod y prosiect oedd uwchraddio 8km o drac adran sengl rhwng Gorllewin Duffryn (ardal Llanelli) a Gorllewin Cockett (Tre-gŵyr, ardal Abertawe) i trac dwbl a gweithredu gwelliannau i orsaf Tre-gŵyr.

Edrychodd y gwerthusiad at nifer o faterion:

  • os ydy’r gwelliannau seilwaith wedi bod yn darparu fel y cynllun busnes
  • archwiliwyd y prosesi rheoli prosiect ddefnyddiwyd ar rhan y prosiect
  • archwiliwyd y barn o defnyddwyr y gwasanaethau o’r gwelliannau i’r orsaf i ymchwilio’r effaith y gwelliannau ar ddefnydd y rheilffordd. 
Y prosiect wedi’i gwblhau ym mis Mai 2013 ac yr ailddyblu’r trac wedi cynyddu capasiti ar y llinell i ganiatau ar gyfer mwy o wasanaethau ac hefyd wedi galluogi mwy o drenau i stopio yng ngorsaf Tre-gŵyr.  

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5485
Email: david.roberts@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu