Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Cymru'n Cyd-dynnu: Strategaeth Cydlyniant Cymunedol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ebrill 2013
Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar ganfyddiadau sy'n deillio o werthusiad dwy flynedd o gyflwyno strategaeth.

Roedd tri phrif linyn i'r dull o werthuso:

  • roedd llinyn gwaith Llywodraeth Cymru
  • roedd y llinyn gwaith awdurdodau
  • bu llinyn astudiaethau achos yn gwerthuso'r broses o gyflwyno sampl o brosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa Cydlyniant Cymunedol a'r canlyniadau cysylltiedig.

Roedd pedwerydd llinyn gwaith yn canolbwyntio ar fonitro tueddiadau o ran cydlyniant trwy ddadansoddi data gweinyddol ac arolygon.

Mae elfennau allweddol dull Cymru o ymdrin â chydlyniant cymunedol wedi cael eu hamlinellu a'u lledaenu'n eang. Mae agwedd fwy gyfannol at gydlyniant cymunedol wedi cael ei meithrin ar draws ffiniau adrannol yn Llywodraeth Cymru.  Darparwyd fframwaith i awdurdodau lleol a'u partneriaid er mwyn cefnogi datblygiad dull lleol o ymdrin â chydlyniant cymunedol. Mae pob un o 22 awdurdod lleol Cymru wedi ymgysylltu â'r agenda ac mae cannoedd o brosiectau lleol wedi cael eu cyflwyno mewn ymgais i gryfhau cydlyniant cymunedol yng Nghymru.

Argymhellion

  • adnewyddu'r cynllun gweithredu cydlyniant cymunedol
  • arweinydd cydlyniant cymunedol penodedig ym mhob awdurdod lleol
  • casglu data canfyddiadau ynghylch cydlyniant cymunedol ar lefel leol a chenedlaethol

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8138
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu