Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Genesis Cymru 2

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mai 2015
Roedd Genesis Cymru Wales 2 (GW2) yn rhaglen genedlaethol a oedd yn anelu at gynyddu gweithgarwch economaidd ymhlith y rhai sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Gwerthusiad Terfynol y Rhaglen Peilot Cyflogadwyedd a Sgiliau Sengl Oedolion (SAESP)

Mae'r Peilot SAESP hanelu i brofi ac archwilio'r cyfleoedd i ddwyn ynghyd Gyflogaeth a Sgiliau cyflawni allweddol (yn arbennig Genesis Cymru 2 a De-orllewin Workways) ar draws ardal beilot er mwyn sicrhau synergedd, gwerth am arian, cymorth wedi'i dargedu ac yn osgoi dyblygu ymdrech. Mae'r adroddiad gwerthuso yn defnyddio:

  • ymgynghoriadau gyda rhanddeiliaid ar wahanol adegau yn ystod y cyfnod peilot
  • adolygiad o ddarpariaeth bresennol
  • dadansoddiad o fonitro data.

Cafodd y rhaglen ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 1636
Ebost: alison.spence@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu