Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2016
Y Cyfnod Sylfaen, sef y cwricwlwm statudol ar gyfer plant oedran 3 i 7.

Mae gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys pedwar prif nod, sef:

  • gwerthuso pa mor dda y caiff y Cyfnod Sylfaen ei roi ar waith, ac amlygu ffyrdd y gellir gwella
  • gwerthuso beth fu effaith y Cyfnod Sylfaen hyd yn hyn
  • asesu gwerth am arian y Cyfnod Sylfaen
  • rhoi fframwaith gwerthuso ar waith ar gyfer olrhain allbynnau a chanlyniadau’r Cyfnod Sylfaen yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu