Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r dair blynedd gyntaf y rhaglen Rhagori

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2012
Adroddiad ar effaith ac effeithiolrwydd rhaglenni wrth fynd i'r afael â'r cysylltiad rhwng anfantais economaidd-gymdeithasol a lefelau isel o gyrhaeddiad.

Yn yr adroddiad mae cyfres o argymhellion I Llwodraeth, Awdurdodau Lleol ac ysgolion, yn seiliedig ar y dystiolaewth.

Gwefan Rhagori

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Rees.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu