Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Cronfeydd Ariannol wrth Gefn (CAWG)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Gorffennaf 2013
Diben y gwerthusiad yw asesu effaith ac effeithlonrwydd y Cronfeydd er mwyn rhoi gwybodaeth ar gyfer eu cyfeiriad yn y dyfodol ac ystyried os yw dyraniad CAWG.

Mae'r adroddiad yma'n cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad a gynhaliwyd rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2012 oedd yn cynnwys adolygiad desg o ddogfennau a setiau data Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwybodaeth gan Sefydliadau Addysg Uwch/Sefydliadau Addysg Bellach unigol. Roedd hefyd yn cynnwys datblygu offerynnau ymchwil a chynnal gwaith maes gyda Sefydliadau Addysg Uwch a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru a rhanddeiliaid eraill.

Roedd y gwaith maes yn cynnwys ymweliadau i bum Sefydliad Addysg Uwch a naw Sefydliad Addysg Bellach (yn cynnwys grwpiau ffocws/cyfweliadau gyda chyfanswm o 152 myfyriwr), yn ogystal â chyfweliadau ffôn gyda chynrychiolwyr pump o'r chwe Sefydliad Addysg Uwch arall a'r deg Sefydliad Addysg Bellach arall.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 5484
Ebost: julie.owens@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu