Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Dai Gofal Ychwanegol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2017
Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno asesiad cynhwysfawr ac annibynnol o rôl bresennol gofal ychwanegol.

Mae’r darganfyddiadau yn anelu at helpu goleuo trafodaethau ar y rôl dylai gofal ychwanegol chwarae yn trosglwyddo’r weledigaeth strategol ar dai i bobl hyn yn Gymru.

Wnaeth y gwerthusiad cynnwys adolygiad llenyddiaeth a chasgliad a dadansoddiad o ddata meintiol cynradd a eiliaf.

Cafodd astudiaethau achos eu cynnal mewn chwe awdurdod lleol, mewn pob ardal  cafodd lan i deg hapddalwyr eu cyfweld a chyfanswm o dros 80 preswylwyr ofal ychwanegol eu cyswllt yn yr ymchwil.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu