Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol Estynedig i Ymarferwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Ionawr 2010
Nod y rhaglen yw creu pwll ymarferwyr mwy sy'n gallu addysgu drwy'r Gymraeg.

Bydd hyn yn cynyddu nifer y cyfleoedd dysgu drwy'r Gymraeg, ym mhob rhan o Gymru, yn unol â gweledigaeth Iaith Pawb.

Roedd gan yr astudiaeth ddwy nod:

  • Asesu effaith ac effeithlonrwydd y Rhaglen yn cynyddu nifer yr unigolion a all hyfforddi neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.
  • Asesu effaith y Rhaglen ar yr ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant seiliedig mewn gwaith a gymerodd ran wrth iddynt gynllunio cyfleoedd dysgu cyfrwng Cymraeg neu iaith Gymraeg.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu