Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Gynorthwyo Allforio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
Fe wnaeth y gwerthusiad anelu at ddadansoddi effeithiolrwydd prosesau, mesur yr effeithiau net ac asesu gwerth am arian y Rhaglen Gynorthwyo Allforio.

Nodau'r gwerthusiad

  • Cynnal gwerthusiad cynhwysfawr o weithgarwch a chanlyniadau'r Rhaglen Gynorthwyo Allforio yn ôl dangosyddion perfformiad allweddol fel y'i hamlinellir yng nghynllun busnes y rhaglen.
  • Asesu effeithiau cyflenwi'r rhaglen o ran cyflawni nodau ac amcanion y rhaglen a amlinellir yng nghynllun busnes y rhaglen.
  • Deall gwerth ychwanegol y rhaglen ar gyfer ei buddiolwyr a rhanddeiliaid ynghylch y pecynnau cymorth a gynigir.
  • Mynd i'r afael â chyflenwad a chyflawniad y rhaglen yn ôl y themâu trawsdorri(CCT) nodau, amcanion a dangosyddion cysylltiedig â CCT a amlinellir yn eu cynllun busnes.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: joanne.coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu