Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Ymgyrch Cyflog Cyfartal yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Awst 2007
Prif nod Ymgyrch Cau'r Bwlch Cyflog yw mynd i'r afael â gwahaniaethu yn y systemau cyflog.
Nodwyd mai hyn oedd y rheswm pennaf am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, sy'n fater difrifol sydd wedi arwain at gyflogau llai i fenywod am wneud yr un gwaith â dynion. Cynhaliwyd gwerthusiad annibynnol o’r ymgyrch gan Fitzgerald Associates, a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2007.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu