Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Rhaglen gwella Sgiliau Arwain a Rheoli

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2016
Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli (ELMS) yn cynnig nifer o gyfleoedd hyfforddi pob un yn cyfrannu tuag at welliant strategol a chymorth ar gyfer datblygu sgiliau a gallu yn economi Cymru ac o fewn busnesau a sefydliadau yng Nghymru.

Mae adolygiad annibynnol wedi’i gynnal ac mae tri adroddiad wedi eu cyhoeddi, sef:

  • Gwerthusiad ELMS - yn canolbwyntio'n bennaf ar y gweithdai, y gronfa ddisgresiynol ac elfennau hyfforddi a mentora’r rhaglen
  • Gwerthusiad y Ganolfan Rhagoriaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (LMW)
  • Gwerthusiad y Teclyn Diagnostig Cymraeg ‘Cymraeg yn y Gweithle’.

At ei gilydd, mae'r gwerthusiad yn dod i'r casgliad bod ELMS, er gwaethaf yr amrywiol heriau o ran perfformiad a gweithredu, wedi llwyddo i sbarduno ystod o effeithiau cadarnhaol. Mae hyfforddiant ELMS wedi bod o ansawdd da, wedi denu ymateb da, wedi ei ddefnyddio’n dda ac wedi bod o fudd i'r cwmnïau a'r unigolion a gefnogwyd yng Nghymru.

Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3991
Ebost: sian.williams50@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu