Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Gwerthusiad o’r dull Rheoli Achosion Uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2017
Dull newydd o weithio gyda phobl ifanc â phrofiad o’r system cyfiawnder ieuenctid yw’r dull Rheoli Achosion Uwch (ECM).

Mae’r dull yn seiliedig ar y Model Gwella o Drawma, sef model saith cam sy’n paru ymyrraeth/cymorth ag ymddygiadau a welir ac anghenion sylfaenol. Datblygwyd ECM ar y cyd gan Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru, Llywodraeth Cymru, y Timau Troseddau Ieuenctid (YOTs) a Gwasanaeth Triniaeth ac Ymgynghori Fforensig y Glasoed Cymru Gyfan. 

Gwirfoddolodd tri YOT i dreialu’r dull, a gynhaliwyd gyda 21 o bobl ifanc â hanes o droseddu ac anghenion cymhleth.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu