Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o effeithiau Datrys Tlodi Plant Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Mawrth 2013
Y gwerthusiad yn seiliedig ar gyfuniad o adolygiadau desg o strategaethau tlodi plant yr awdurdodau a chyfweliadau â chydgysylltydd y Prosiect, yr awdurdodau Cymreig a sefydliadau partner.

Gwasanaeth gan Achub y Plant yw Datrys Tlodi Plant Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Ei nod yw cefnogi awdurdodau cyhoeddus i fynd i’r afael â thlodi plant. Comisiynwyd Arad Research i werthuso effeithiau prosiect Datrys Tlodi Plant Cymru ers 2010.

Cynhaliwyd y gwerthusiad wrth i gyfnod cytundeb y Prosiect ddod i ben.

Cyswllt

Ffôn: 0300 0628134
Ebost: michael.harmer@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu