Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o effeithlonrwydd Cronfa Cymunedau Diogelach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Chwefror 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2006-2009
Y Gronfa Cymunedau Diogelach yw'r brif ffynhonnell o gyllid sy'n ymroddedig i waith atal troseddu ymhlith ieuenctid.

Mae 22 o Bartneriaethau Cymunedau Diogelach yng Nghymru a chaiff y gronfa ei gweinyddu gan y Partneriaethau lleol hyn. Yn 2006-2009, dyrannwyd cyfanswm o £13,473,498 i'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol er mwyn cynorthwyo prosiectau i geisio lleihau troseddu ac achosion o anhrefn ymysg pobl ifanc. Roedd yr ymchwil yn nodi enghreifftiau o arferion da wrth weithio gyda phobl ifanc yn ceisio eu hannog i gefnu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu