Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Effethiolrwydd Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Rhagfyr 2010
Mae'r gwerthusiad yn ystyried i ba raddau y cefnogodd y Bwrdd Gyngor Sir Ddinbych er mwyn gwella ei system addysg.

Nod ffurfiol y gwerthusiad oedd: ystyried i ba raddau oedd y Bwrdd wedi bod yn effeithiol ac a oedd y Bwrdd wedi cyfrannu at wella’r Awdurdod Addysg Lleol (AALl); ac yn benodol i dynnu sylw at unrhyw enghreifftiau o ymarfer da a allai oleuo ymyriadau yn y dyfodol. 

Roedd amcanion mwy manwl yr astudiaeth werthuso felly’n canolbwyntio ar:

  • ennill dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau’r model Bwrdd Adfer;
  • adolygu sut oedd y Bwrdd yn cyflawni ei fusnes;
  • edrych ar argraffiadau’r prif randdeiliaid o waith y Bwrdd;
  • a’i effaith ar adferiad yr awdurdod.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu