Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Prosiectau Peilot ynghylch Ymyrraeth Gynnar i Rieni

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2010
Gwerthusiad o bum prosiect peilot sy'n cynnig ymyriadau gyda rhieni sy'n gamddefnyddwyr sylweddau.

Nod yr ymyriadau oedd darparu cefnogaeth hygyrch ac effeithiol i'r rhieni a'u plant, gyda'r nod o feithrin ymddygiad rhianta mwy priodol a chanlyniadau cadarnhaol i'w plant.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu