Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Gronfa Cymorth Dewisol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Ionawr 2015
Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn olynydd i'r Gronfa Gymdeithasol (cyfeirir atynt hefyd fel 'benthyciadau argyfwng' neu 'grantiau gofal cymunedol').

Cafodd ei redeg yn flaenorol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn 2013 penodwyd Llywodraeth Cymru Gwasanaethau Cyhoeddus Northgate (NPS) i weinyddu'r gronfa ar ei ran.

Mae'r adroddiad hwn yn werthusiad proses y DAF yng Nghymru. Nod cyffredinol y gwerthusiad oedd asesu gweithrediad y DAF a'i chyflwyno gan y corff a benodwyd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu