Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Ymgyrch i sicrhau bod mwy o Hawlio Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer Plant yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2011
Amcangyfrif o effaith yr ymgyrch wrth gynhyrchu hawliadau ychwanegol.

Amcanion y gwerthusiad  oedd gweld faint o effaith gafodd yr Ymgyrch hyd yn hyn o ran cael mwy i hawlio’r budd-dal, cael amcan o effaith debygol yr Ymgyrch yn y dyfodol a gwerthuso sut y cafodd yr Ymgyrch ei rhoi ar waith.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ceri Greenall ar 02920 82 5872.
Ceri.Greenall@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu