Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r gronfa Cymorth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Hydref 2010
Mae’r adroddiad gwerthuso hwn yn asesu effaith y gronfa Cymorth ar feithrin gallu partneriaeth, ar gyflenwi gwasanaethau ataliol, a’i dylanwad ar ddarpariaeth gwasanaethau prif ffrwd.

Mae’r adroddiad gwerthuso hwn yn darparu tystiolaeth o’r hyn y mae Cymorth wedi’i gyflawni o ran sefydlu seilweithiau partneriaeth i gefnogi darpariaeth gwasanaethau pobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig. Mae’n ystyried i ba raddau y mae Cymorth wedi darparu gwasanaethau a chefnogaeth arloesol ac ataliol, sydd wedi’u cynllunio i gynnig dyfodol gwell i blant a theuluoedd dan anfantais.

Mae’r adroddiad yn tynnu ar amrywiaeth o dystiolaeth a gafodd ei chasglu dros y tair blynedd ddiwethaf, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ymchwilio gwahanol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu