Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Ymgysylltu â Chwsmeriaid a Busnes Newydd Cychwyn Brosiectau Cefnogi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2016
Nod y prosiect Ymgysylltu â Chwsmeriaid (CE) oedd darparu gwasanaeth cymorth busnes ar gyfer holl fusnesau Cymru a gwasanaeth cynghori busnes i fusnesau bach lleol Cymru.

Nod y prosiect Busnes Newydd Cychwyn Cefnogi (NBSS) oedd darparu cymorth i unigolion a oedd yn ystyried sefydlu busnes newydd yng Nghymru neu a oedd wedi sefydlu busnes yn y 12 mis diwethaf. Mae gwasanaeth Busnes Cymru yn ei ariannu'n rhannol gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae’r gwerthusiad yn edrych ar effaith net y prosiectau CE a NBSS yn erbyn y dangosyddion perfformiad allweddol. Mae hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith cychwynnol yn ceisio cymharu mentrau newydd mewn rhannau o Gymru sy’n cael cymorth gydag ardaloedd heb gymorth sydd â nodweddion economaidd-gymdeithasol tebyg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 8354
Ebost: keri.nicholls@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu