Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mehefin 2012
Nod y rhaglen yw cynyddu mynediad i ffrwythau a llysiau ffres a'r nifer sy'n eu bwyta yng Nghymru ac i gefnogi cynhyrchwyr lleol yn ardaloedd gwledig a threfol Cymru.

Mae'n cael ei gefnogi gan yr Uned Adfywio Gwledig a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru. Trwy gyfrwng nifer o ddulliau ansoddol a meintiol, bu’r gwerthusiad yn asesu faint o bobl oedd yn rhan o’r cynllun, faint o ffrwythau a llysiau roeddent yn eu bwyta, pa mor effeithiol oedd y model gweithredu ac effaith y rhaglen ar y cwsmeriaid, y gwirfoddolwyr, y cyflenwyr a’r gymuned ehangach.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu