Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Gymunedau Cyntaf Dau Pwynt Sero

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Gorffennaf 2015
Adolygiad o'r prosesau sy'n gysylltiedig â datblygu a gweithredu'r rhaglen.

Adroddiad terfynol - Diwygiedig

Dyddiad rhyddhau: 28 Gorffennaf 2015

Diweddariad terfynol gwerthusiad Cymunedau 2.0 ydy hyn. Mae’r diweddariad yn cyfri’r alldro terfynol a gyhoeddwyd.. Mae’r Ffigurau yn Nhablau 2, 4, 9, 10, 11, 12, 26 a 27 hefyd wedi eu diweddaru i gynnwys data 2014/15.

Mae'r adroddiad yn benllanw gwerthusiad hirdymor a gomisiynwyd yn 2010 i ddynodi a mesur effaith Cymunedau 2.0 a'i lwyddiant wrth gyflawni ei nodau ac amcanion. Canolbwyntiodd y gwerthusiad yn bennaf ar y Rhaglen o fewn ardal Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Interim y gwerthusiad

Dyddiad rhyddhau: 9 Ionawr 2012

Seilir yr adroddiad ar raglen o waith a wnaed rhwng Mis Medi a Mis Tachwedd 2011.

Mae’r adroddiad yn defnyddio darganfyddiadau adolygiad o ddata monitro a gwaith gyda rhanddeiliaid allweddol i adolygu cynnydd y rhaglen hyd yn hyn. Mae hefyd yn darganfod fod ar y cyfan mae Cymunedau 2.0 ar y trywydd iawn yn nhermau cyflawni ei thargedau, gyda’r targedau economeg y rhain mwyaf heriol.

Mae 14 argymhellion yn yr adroddiad, yr un cyntaf ydy y dylai Cymunedau 2.0 gael ei ariannu am dair blynedd bellach hyd at 2015.

Proses cychwynnol ac ffiniau

Dyddiad rhyddhau: 25 Gorffennaf 2011

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar adolygiad llenyddiaeth a dadansoddiad-desg o wybodaeth monitro, cyfweliadau gwaith maes a grwpiau ffocws gyda'r rheiny sydd yn ymglymedig a datblygiad a dosbarthiad y Rhaglen a hapddalwyr eraill. Wnaeth yr adroddiad hefyd ymglymu cyfweliadau ffon gyda sampl o fudiadau a mentrau cymdeithasol sydd i ddyddiad wedi derbyn cymorth o'r Rhaglen.

Mae cam cyntaf yr ymchwil wedi ymglymu archwilio camau dilynol y gwerthusiad a gwerthusiad cychwynnol o brosesau'r Rhaglen.

 

Mae’r adroddiad yn amlinellu darganfyddiadau o’r g waith maes gyda Llywodraeth y Cynulliad, rheolwyr a staff o bartneriaid trosglwyddiad ac yn amlinellu manylion o sut bydd camau dyfodol y gwerthusiad yn cael ei chyflawni.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu