Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o raglen Cymunedau@Ei Gilydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Chwefror 2009
Nod y Rhaglen Cymunedau @Ei Gilydd Rhaglen oedd cefnogi cynhwysiant digidol unigolion a chymunedau yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Cymru.
Mae Adroddiad Sylfaen (Chwefror 2007) , Adroddiad Blynyddol Cyntaf (Gorffennaf 2007) ac Adroddiad Gwerthuso Terfynol (Medi 2008) wedi cael eu cynhyrchu fel rhan o'r broses werthuso a chânt eu cyhoeddi yma.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu