Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cymunedau yn Gyntaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Chwefror 2015
Mae'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf wedi bod yn weithredol ers 2001 ac mae cyfres o werthusiadau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi helpu canfod newidiadau a fyddai'n diwygio a gwella'r rhaglen.

Yn sgil y rhain, newidodd y Rhaglen yn 2012, a dyma werthusiad proses o’r gweithrediad ddiwygiedig.

Yn Ionawr 2014 comisiynwyd Ipsos MORI a Wavehill gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad proses y cam diweddaraf y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf.

Mae'r crynodeb gweithredol yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau'r Gwerthusiad. Mae'r adroddiad gwerthuso terfynol yn rhoi asesiad o'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf; dadansoddi'r cynnydd ar waith hyd yn hyn, adolygu ei gynllunio, cyflwyno ac effeithiolrwydd, a chynnig argymhellion a gwelliannau ar gyfer y rhaglen yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 0628134
Ebost: michael.harmer@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu