Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Gronfa Buddsoddi ar y Cyd (CIF)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Gorffennaf 2008
Lansiwyd CIF ym mis Mawrth 2005 ac roedd yn rhan integredig o ffrwd Buddsoddi Strategol y System Cynllunio ac Ariannu Genedlaethol.

Dyrannwyd tua £15.7 miliwn i CIF mewn dau gam, gan ystyried gwariant cyfalaf a refeniw gyda'i gilydd.

Amcanion y gwerthusiad hwn yw datblygu’r fframwaith gwerthuso a gwerthuso Cylchoedd Un a Dau o’r Gronfa Buddsoddi ar y Cyd.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu