Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Prosiectau Twristiaeth Arfordirol a Thwristiaeth Gynaliadwy

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Ionawr 2018
Dyma’r gwerthusiad terfynol ynglŷn â dau o brosiectau Amgylchedd ar gyfer Twf (E4G) a gafodd eu datblygu a’u rheoli gan Groeso Cymru.

Nodau’r prosiectau oedd

  • gwella atyniad cyfleusterau naturiol ac adeiledig
  • datblygu “Canolfannau Rhagoriaeth” a gweithgareddau deillio
  • datblygu marinâu, llwybrau beicio a cherdded
  • gwella mynediad i’r arfordir a chefn gwlad
  • datblygu’r potensial ar gyfer hamdden a gweithgarwch economaidd cynaliadwy.

Tynnodd y prosiect amrywiaeth o feysydd gwerthuso gan gynnwys:

  • adolygu cynlluniau busnes y prosiectau, ffurflenni monitro ac adroddiadau blynyddol y prosiect yn ei grynswth a rhai’r Canolfannau Rhagoriaeth
  • ymgynghori â rheolwyr y prosiectau, rheolwyr y Canolfannau Rhagoriaeth, a’r swyddogion cyfrifol, y partneriaid perthnasol a’r rhanddeiliaid mewn llawer o’r 50 a rhagor o weithgareddau buddsoddi a ariannwyd
  • ystyried y dystiolaeth sylfaenol, tystiolaeth y gwaith monitro a thystiolaeth y gwaith gwerthuso a wnaed ar gyfer y gweithgareddau buddsoddi
  • Ymchwil gomisiwn benodol ynglŷn â’r ddau brosiect fel yr ymchwil a wnaed gan Ysgol Fusnes Caerdydd i amcangyfrif effaith economaidd yn gysylltiedig â gwariant ymwelwyr a gwariant ar adeiladu. 
Cafodd prosiectau E4G gyllid o raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar gyfer Cymru 2007-2013.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 2570
Email: Tom.stevenson2@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu