Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o ddatblygiadau dai cydweithredol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2016
Mae'r ymchwil yma yn archwilio'r camau datblygiadol cynnar o dai cydweithredol yng Nghymru, er mwyn deall sut y mae cynlluniau tai cydweithredol wedi symud ymlaen hyd yn hyn.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno darganfyddiadau o ymchwil sylfaenol a chyflawnwyd o Hydref i Ragfyr 2015. Cynhwysodd yr ymchwil cyfweliadau gydag aelodau o grwpiau tai cydweithredol, staff allweddol landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a rhandaliadau strategol eraill.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu