Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad CLIC

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2013
Mae CLIC Ar-lein yn wefan gyffredinol sy'n darparu gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc yng Nghymru 11-25 oed.

Comisiynwyd y gwerthusiad i ddarparu adolygiad amserol a chynhwysfawr o wasanaeth CLIC, a'i weithgareddau ategol cysylltiedig, er mwyn llywio cyfeiriad y gwasanaeth at y dyfodol a bwydo penderfyniadau mewn perthynas ag ymagweddau cyllido a chyflwyno.

Prif nod y gwerthusiad yw “bwydo dull darparu gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor Cenedlaethol i bobl ifanc 11-25 oed yng Nghymru yn y dyfodol, yng nghyd-destun cyllid is” ac yn benodol i asesu effeithiolrwydd:

  • model darparu CLIC
  • CLIC wrth gyflawni ei amcanion ac i ba raddau mae CLIC yn cyfrannu at amcanion polisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
  • y defnydd o adnoddau a chefnogaeth bresennol i wefannau lleol

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu