Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Adnodd Cymorth Comisiynu ar Gyfer Plant (CCSR)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2012
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno argymhellion a'r goblygiadau ar gyfer y ffordd ymlaen.

Amcanion y gwerthuso oedd i asesu effaith ac effeithiolrwydd y CCSR fel offeryn i gyfrannu tuag at welliannau yn sefydlogrwydd lleoli plant sy’n derbyn gofal a’r cynllunio lleoli strategol a ymgymerir gan awdurdodau lleol yng Nghymru.

Yn dilyn yr adroddiad interim, mae’r dystiolaeth a gafwyd o’r gwaith ymchwil a wnaed wedyn (yr ymgyngoriadau manwl mewn chwe ardal Awdurdod Lleol) yn cefnogi ac yn datblygu’r prif argymhelliad sef bod y CCSR wedi bod o ryw werth. Ond nid yw’n cyrraedd ei nod.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â janine.hale@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu