Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Prosiect Peilot ar gyfer Adolygu Marwolaethau Plant yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ebrill 2012
Roedd y gwerthusiad yn canolbwyntio'n benodol ar effeithiolrwydd prosiectau yn sefydlu adolygiadau cenedlaethol o farwolaeth plant.

Y nod oedd dod o hyd i ffactorau a allai atal hyn ac arwain at fwy o ddiogelwch i blant yng Nghymru, a sefydlu system i nodi marwolaethau plant yng Nghymru ar sail thematig.

Yn gyffredinol, gwelwyd y prosiect fel proses werthfawr gan yr holl randdeiliaid a gafodd eu cyfweld fel rhan o’r gwerthusiad hwn. Nodwyd hefyd nifer o feysydd ar gyfer eu gwella.

Mae’r adroddiad yn gwneud 5 argymhelliad am ddyfodol y prosiect.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu