Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Rhaglen Tadau Gofalgar Cymru (TGC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Gorffennaf 2012
Rhaglen wirfoddol gwaith grŵp ar gyfer dynion sydd mewn perygl o gyflawni trais yn y cartref ac felly, mewn perygl o achosi niwed i'w plant.

Mae theori ganolog y tu ôl i TGC yw y bydd dynion yn fwy brwdfrydig i gymryd rhan mewn ymyriad i fynd i'r afael â'u hymddygiad treisgar os bydd y ffocws yn ôl pob golwg ar eu perthynas gyda'u plant.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Robert Willis Ffôn: 0300 062 8138.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu