Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o prosiect platfform troi’n ôl Caerffili a Rhondda Taf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2015
Datblygwyd y prosiect i annog newid moddol o geir i’r rheilffordd.

Roedd hyn drwy ddarparu’r seilwaith rheilffyrdd canlynol:

  • platfform ychwanegol (a elwir yn blatfform troi’n ôl) yng ngorsaf Caerffili ar goridor Caerdydd i’r Rhymni
  • platfform (troi’n ôl) ychwanegol yng ngorsaf Pontypridd ar goridorau Caerdydd i Gwm Taf.

Cynlluniwyd yr isadeiledd ychwanegol i hwyluso rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd ychwanegol ar goridorau Rhymni a Chwm Taf, rhwng Caerffili, Pontypridd a Chaerdydd. Mae platfform troi’n ôl yn caniatáu i drenau derfynu yng Nghaerffili a Phontypridd oddi ar y brif reilffordd, gan ganiatáu llwybrau parhaus ar gyfer trenau trwodd ar y prif reilffyrdd. Roedd y gwaith hefyd wedi ei gynllunio i wella’r ddwy orsaf fel cyfleusterau rhyngfoddol.

Roedd cwmpas y Gwerthusiad Terfynol yn cynnwys gwerthusiad proses o ymagweddau gweithredu a rheoli a fabwysiadwyd ar y prosiect. Ni wnaed gwerthusiad effaith ôl-weithredol oherwydd diffyg gwasanaethau ychwanegol i orsafoedd Caerffili a Phontypridd.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: joanne.coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu