Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r cynllun-daliadau budd-dal Cyngor Gwell, Bywydau Gwell (BABL)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2015
Mae Cyngor Gwell, Bywydau Gwell yn darparu cyngor ar fudd-daliadau penodol i grwpiau targed penodol mewn amrywiaeth o ffyrdd, gyda nod cyffredinol i gynyddu incwm budd-dal.

Mae'n brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a ddarperir gan Ganolfannau Cyngor ar Bopeth (CAB) ar draws Cymru.

Nodau'r ymchwil oedd asesu sut mae BABL yn gweithredu a pa gyngor sy’n cael ei ddarparu ac i bwy. Defnyddir ystod o ddulliau gan gynnwys cyfweliadau strategol gyda Llywodraeth Cymru a staff Cyngor ar Bopeth Cymru, cyfweliadau gyda chynrychiolwyr o Ganolfannau Cyngor ar Bopeth a sefydliadau partneriaid, adolygiad o'r data monitro, a chyfweliadau gyda sampl o 38 o ddefnyddwyr gwasanaethau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu