Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r canllawiau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar Werth Gorau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2006
Ymchwil i bwyso ac i fesur pa mor effeithiol oedd y canllawiau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig o ran eu galluogi i gyflawni amcanion Gwerth Gorau.
Y nodau hynny oedd sicrhau gwelliant parhaus yn y ffordd y darperir gwasanaethau; rhoi rhagor o ddylanwad i denantiaid ar sut y mae gwasanaethau'n cael eu darparu; a darparu gwasanaethau sy'n gost-effeithiol ac yn effeithiol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu