Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Atal Tanau Bwriadol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Ionawr 2012
Gwerthusiad o gyfraniad y rhaglen o ran lleihau llosgi bwriadol, gydag argymhellion ar gyfer gwaith atal llosgi bwriadol yn y dyfodol.

Mae’r gwerthusiad hwn yn canolbwyntio ar dri o’r prif fentrau: Timau Atal Tanau Bwriadol; y Rhaglen Grantiau Bach; a’r Fenter Tanau ar Laswelltir.

Nid yw’r gwerthusiad yn gallu tynnu casgliadau ynghylch perfformiad ac effaith y rhaglen a hynny ar y cyfan oherwydd diffyg data monitro. Fe nododd y gwerthysiad feysydd penodol ar gyfer gwelliant, yn bennaf o safbwynt monitro a rjeoli perfformiad.

Gwerthusiad o effaith tair prif elfen gweithgarwch lleihau tanau bwriadol a ariennir gan Llywodraeth Cymru, gydag argymhellion ar gyfer gwaith atal tanau bwriadol y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch â Robert Willis 0300 062 8168

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu