Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r rhaglen Arbenigedd Academaidd i Fusnesau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2017
Nod y rhaglen Arbenigedd Academaidd i Fusnesau (A4B) oedd datblygu gallu sefydliadau addysg uwch i weithio gyda busnesau ar: trosglwyddo gwybodaeth; masnacheiddio ymchwil; annog y datblygiad o dechnoleg arloesol.

Nod y gwerthusiad terfynol oedd asesu llwyddiannau'r rhaglen, ei rheolaeth a chyflawni, effaith, gwerth am arian; a darparu argymhellion ar gyfer cyflawni yn y dyfodol.


Roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn cynnwys dadansoddiad o gofnodion monitro prosiectau; cyfweliadau gyda sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach, arolygon o staff/academyddion a busnesau. Ymgymerwyd hefyd gweithdy gyda’r tîm rheoli a chyflawni, ochr yn ochr gydag astudiaethau achos o naw phrosiect.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6132
Ebost: richard.self1@gov.wales

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu