Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad o werthusadwyedd Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2016
Mae'r adroddiad hwn yn archwilio rhaglen Dechrau'n Deg a'i rhesymeg, sut y gellir ei gwerthuso a beth allai fod angen ei newid er mwyn cynnal gwerthusiadau mwy cadarn a dibynadwy.

Ar hyn o bryd, mae'r hyn a all fod yn hysbys, neu sydd eisoes yn hysbys, am y rhaglen yn seiliedig ar:

  • Y gwahaniaethau rhwng ardaloedd Dechrau'n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg o ran rhai o'r canlyniadau a fwriadwyd
  • Y newidiadau o ran rhai o ganlyniadau a fwriadwyd ar gyfer ardaloedd Dechrau'n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg ar ôl i’r ymyrraeth fod ar waitham sawl blwyddyn  
  • Canfyddiadau rhieni a rhanddeiliaid o'r rhaglen, ei hawliau penodol a'u rhwystrau canfyddedig i gymryd rhan ynddi
Er bod y meysydd hyn o ddiddordeb, ac yn gallu darparu gwybodaeth ddefnyddiol, nid ydynt yn rhoi digon o wybodaeth i gynnal asesiad llawn o effeithiau'r rhaglen ar deuluoedd, rhieni a phlant.

Cynhaliwyd sawl gwerthusiad o'r rhaglen ers 2009 gan ddefnyddio amrywiaeth o fethodolegau, ond hyd yn hyn ni chafwyd asesiad cydlynol o werthusadwyedd y rhaglen.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 2663
Ebost: joseph.wilton@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 0259 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu