Skip to content
Ystadegau

Arolwg Cyfweliad Iechyd Ewropeaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Hydref 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2013 i 2014
Arolwg o iechyd oedolion ar draws y DU a'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Arolwg Cyfweliad Iechyd Ewropeaidd (EHIS) yn casglu data ar iechyd oedolion ar draws gwledydd aelodau’r Undeb Ewropeaidd. Mae'n ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys statws iechyd, gofal iechyd, a phenderfynyddion iechyd.

Cyhoeddir canlyniadau 2013 i 2014 ar gyfer y DU a'i gwledydd cyfansoddol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu