Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Disgyblion o leiafrifoedd ethnig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mehefin 2014
Mae'r adroddiad hwn yn dwyn ynghyd dystiolaeth ar y ffactorau sy'n llywio profiadau gwahaniaethol o ysgol ar gyfer disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.

Tynnu'r ymchwil ar lenyddiaeth a gyhoeddwyd ac ymweliadau astudiaeth achos i fentrau dan sylw. Cynhaliwyd astudiaethau achos mewn ymateb i'r diffyg wedi'i dogfennu arferion da yng Nghymru ar wella cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig. Mae'r astudiaethau achos yn archwilio gweithgareddau yn ymwneud â mentora, allgymorth, gallu adeiladu a dathlu amrywiaeth.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu