Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Denu cymunedau i ddysgu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Chwefror 2003
Mae’r adroddiad yma’n cyflwyno canfyddiadau project ymchwil a gafwyd i ganfod ymarferion da wrth annog cymunedau i ddysgu.
Mae’r adroddiad yn amlinellu tri model cysylltiedig o annog cymunedau i ddysgu’n llwyddiannus yng Nghymru ac mae’n cyflwyno argymhellion ar gyfer gweithredu canfyddiadau’r adroddiad ar unwaith ac yn y tymor hwy.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu