Skip to content
Ystadegau

Gofrestrau perfformiad ynni adeiladau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Ebrill 2014
Adroddiad chwarterol a gyhoeddwyd gan yr adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) sy’n cyflwyno gwybodaeth am tystysgrifau ar arbed ynni adeiladau domestig ac annomestig yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cael eu hadeiladu, eu gwerthu neu eu rhentu ers 2008, ac adeiladau mwy o faint awdurdod cyhoeddus a gofnodwyd ers 2008.

Mae’r gwybodaeth yn cynnwys nifer y Tystysgrifau Perfformiad Ynni a gofnodwyd ar Gofrestrau Perfformiad Ynni Adeiladau. Mae hyn yn cynnwys Tystysgrifau Perfformiad Ynni ar gyfer eiddo domestig yng Nghymru a Lloegr a Thystysgrifau Ynni i'w Harddangos ar gyfer adeiladau a feddiannwyd gan awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. Seiliwyd yr ystadegau ar Dystysgrifau Perfformiad Ynni a Thystysgrifau Ynni i'w Harddangos ar Gweithdrefn Asesu Safonol sef methodoleg a ddefnyddiwyd gan Lywodraeth i asesu a chymharu perfformiad ynni ac amgylchedd anheddau.

Cafodd ychydig o’r wybodaeth a ddangosir yn y datganiad ar effeithlonrwydd ynni anheddau newydd ei gyhoeddi yn flaenorol yn chwarterol fel rhan o gyfres ystadegol DCLG Code for Sustainable Homes (Saesneg yn unig).

Mae data ar wahân ar gael ar gyfer Cymru mewn ffurf tablau a gyhoeddir ochr yn ochr â’r datganiad.

Ystadegau arbrofol swyddogol yw rhain, sy’n dal yn amodol ar werthusiad a phrofi.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu