Skip to content
Ystadegau

Cynhyrchu a defnydd ynni

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Chwefror 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2013
Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl math o danwydd, faint sy'n cael ei allforio a faint o ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu yn ôl math.

Pwyntiau allweddol

  • Mae cyfanswm y trydan a gynhyrchir yng Nghymru wedi parhau i ostwng ers 2010, ond yn fwy raddol ym mhob blwyddyn olynol, gan ostwng 0.8 y cant rhwng 2012 a 2013. Mae'r duedd i lawr yn bennaf oherwydd y gostyngiad mewn trydan a gynhyrchir o nwy.
  • Mae cyfanswm y trydan a gynhyrchir o adnoddau adnewyddadwy yng Nghymru wedi cynyddu'n raddol, yn codi gan 9 y cant rhwng 2012 a 2013, sydd yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn cynhyrchu gwynt.
  • Mae canran y trydan a gynhyrchir yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy wedi parhau i gynyddu ers 2004, gan gyrraedd 10 y cant yn 2013. Mae hyn yn is na chyfartaledd y DU (15 y cant), a’r isaf o wledydd y DU.
  • Mae cyfanswm y defnydd o ynni wedi bod yn gostwng ers 2005, er yn fwy felly ers 2007 sy'n cyd-fynd â'r dirywiad economaidd. Mae'n ymddangos bod y sector diwydiant a masnachol yn gyfrifol am y gyfran fawr o'r gostyngiad hwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu